Privacy- en cookieverklaring

De Nederlandse Vereniging van Banken waardeert uw belangstelling voor haar producten en diensten en respecteert uw privacy en die van alle andere bezoekers van onze website(s). Middels deze privacy- en cookieverklaring informeert de Nederlandse Vereniging van Banken u over de verwerking van uw persoonsgegevens door de Nederlandse Vereniging van Banken via onze website(s).

Verwerking persoonsgegevens

Via onze websites verzamelde persoonsgegevens worden conform de toepasselijke wet- en regelgeving verwerkt, in de mate die voor elk specifiek geval noodzakelijk is en in overeenstemming met  hetgeen in specifieke gevallen met u is overeengekomen. Wij verwerken persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het aanbieden van een contactformulier en het beantwoorden van uw verzoek om informatie.

Derden met wie wij samenwerken worden door ons verplicht om uw privacy te respecteren. Neem voor vragen gerust contact op via de op de website vermelde contactgegevens.

Social media

De Nederlandse Vereniging van Banken biedt de mogelijkheid om pagina’s van haar website te delen op social media zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Door op de knop van het betreffende social media platform te klikken waarmee een pagina wordt gedeeld, worden door de webbrowser alle gebruikelijke gegevens naar het gekozen platform verstuurd. Dit betreffen de gegevens die altijd worden verstuurd wanneer een gebruiker op een hyperlink klikt, waaronder begrepen zijn IP-adres, type, versie en instellingen van de webbrowser van de gebruiker en URL van de webpagina waarop de hyperlink staat. Als de gebruiker zelf niet klikt op de deelknop van een social media platform, worden er ook geen gegevens naar dat platform verstuurd.

Bewaren

Wanneer uw persoonsgegevens via het contactformulier zijn ontvangen, zullen wij deze gegevens hooguit twee maanden, te rekenen vanaf de dag van ontvangst van het informatieverzoek, bewaren om eventuele vervolgvragen goed te kunnen beantwoorden. Gegevens worden verwijderd zodra het verzoek tot informatie is afgehandeld.

Geen verstrekking aan derden tenzij

De Nederlandse Vereniging van Banken zal uw persoonsgegevens nooit verkopen aan derden. De Nederlandse Vereniging van Banken zal uw persoonsgegevens ook niet verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld op grond van een rechtmatige vordering van bevoegde autoriteiten.

Verzoek tot inzage, correctie en verwijdering

U kunt een verzoek tot inzage in de door de Nederlandse Vereniging van Banken via haar website(s) over u verzamelde persoonsgegevens indienen door een e-mail te sturen naar info@nvb.nl. Naar aanleiding van dit inzageverzoek kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen.

Beveiliging

De Nederlandse Vereniging van Banken heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover we beschikken te beschermen tegen onopzettelijke of moedwillige manipulatie, verlies, vernietiging of tegen inzage door onbevoegden. Onze beveiligingsprocedures worden regelmatig verbeterd onder meer door de invoering van nieuwe technologieën.

Cookies

Wat zijn cookies?

Deze website maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein gegevensbestandje dat door de website via uw browser op uw computer wordt bewaard. Cookies zijn nodig om het gebruik van de website makkelijker te maken (functionele cookies) en om het bezoek aan de website te meten (meetcookies). Wij gebruiken cookies om u verder te blijven informeren over Veilig bankieren. Wij gebruiken geen commerciële cookies van derden. Deze website vertoont geen advertenties.

Functionele cookies

Met functionele cookies kan het gebruik van de website makkelijker en prettiger worden gemaakt. Functionele cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u niet meer wordt lastiggevallen met een cookiewaarschuwing nadat u uw wensen omtrent het gebruik van cookies kenbaar heeft gemaakt. Ook andere handige voorkeuren en instellingen op de website kunnen met functionele cookies worden bijgehouden. Met functionele cookies worden geen persoonsgegevens geregistreerd, ze zijn strikt anoniem. Functionele cookies kunt u niet via de website uitschakelen.

Meetcookies

Deze cookies worden ingezet om te meten hoeveel bezoekers deze website krijgt en welke pagina’s ze bezoeken. De website registreert ook met welke apparaten en browsers de website wordt bezocht, op welke dagen en tijden en vanuit welke landen. De meetgegevens zijn anoniem en kunnen niet worden herleid tot individuen. Met behulp van meetgegevens kan de indeling, inhoud en werking van de website beter worden afgestemd op de wensen en het gedrag van de bezoekers. U kunt meetcookies uitschakelen via de cookie-instellingen van de browser. Voor het onderhoud van de website is het beter als u meetcookies ingeschakeld laat.

Op Wikipedia vindt u meer informatie over cookies.

Wijzigingen in onze Verklaring

We behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring naar ons eigen inzicht te wijzigen of te verwijderen. Wanneer de Nederlandse Vereniging van Banken wijzigingen doorvoert in de manier waarop met via deze websites verzamelde persoonsgegevens wordt omgegaan, zal dit via een wijziging in de privacy- en cookieverklaring bekend worden gemaakt.

Hét gezamenlijke voorlichtingsplatform van banken over fraude en veiligheid
Confidental Infomation